سمپاشی منازل و مبارزه با حشرات

انواع خدمات یا محصولات:سمپاشی انبار,سمپاشی بیمارستان,سمپاشی پارکینگ,سمپاشی رستوران,سمپاشی رطیل,سمپاشی ساختمان,سمپاشی سوسک,سمپاشی شپش,سمپاشی عقرب,سمپاشی کارخانه,سمپاشی کنه,سمپاشی مار,سمپاشی مارمولک,سمپاشی مگس,سمپاشی منزل,سمپاشی مورچه,سمپاشی موریانه,سمپاشی موش,سمپاشی هتل


کسب و کار سمپاشی منازل و مبارزه با حشرات
کسب و کار
عضویت:1402/02/31

سمپاشی منازل و مبارزه با حشرات

  گروه فعالیت:

سمپاشی انبار,سمپاشی بیمارستان,سمپاشی پارکینگ,سمپاشی رستوران,سمپاشی رطیل,سمپاشی ساختمان,سمپاشی سوسک,سمپاشی شپش,سمپاشی عقرب,سمپاشی کارخانه,سمپاشی کنه,سمپاشی مار,سمپاشی مارمولک,سمپاشی مگس,سمپاشی منزل,سمپاشی مورچه,سمپاشی موریانه,سمپاشی موش,سمپاشی هتل


  محل کسب و کار:

اصفهان - اصفهان


  حداکثر تخفیف :

نامشخص


  مشاوره رایگان :

دارد


  شماره ثبت یا مجوز فعالیت:


  وضعیت سکونت:

در ایران


  تلفن تماس:
09135674171

  تلگرام:

  اینستاگرام:

  وب سایت:


  رزومه کسب و کار: سمپاشی منازل و مبارزه با حشرات


گروه های کلی کسب و کار:
  • خدمات سمپاشی
ریز خدمات کسب و کار:
  • سمپاشی انبار
  • سمپاشی بیمارستان
  • سمپاشی پارکینگ
  • سمپاشی رستوران
  • سمپاشی رطیل
  • سمپاشی ساختمان
  • سمپاشی سوسک
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور:
مجری تخصصی مبارزه با آفات و حشرات موریانه زدایی طعمه گذاری جهت کنترل موش مارمولک سوسک مورچه و . فعالیت در شهر اصفهان و حومه ۰۹۲۱۵۰۱۸۶۳۲

امضا: