شرکت پایا آرشام پایتخت

انواع خدمات یا محصولات:ام آر تی,سمپاشی انبار,سمپاشی بیمارستان,سمپاشی پارکینگ,سمپاشی رستوران,سمپاشی رطیل,سمپاشی ساختمان,سمپاشی سوسک,سمپاشی شپش,سمپاشی عقرب,سمپاشی کارخانه,سمپاشی کنه,سمپاشی مار,سمپاشی مارمولک,سمپاشی مگس,سمپاشی منزل,سمپاشی مورچه,سمپاشی موریانه,سمپاشی موش,سمپاشی هتل


کسب و کار شرکت پایا آرشام پایتخت
کسب و کار
عضویت:1402/02/31

شرکت پایا آرشام پایتخت

  گروه فعالیت:

ام آر تی,سمپاشی انبار,سمپاشی بیمارستان,سمپاشی پارکینگ,سمپاشی رستوران,سمپاشی رطیل,سمپاشی ساختمان,سمپاشی سوسک,سمپاشی شپش,سمپاشی عقرب,سمپاشی کارخانه,سمپاشی کنه,سمپاشی مار,سمپاشی مارمولک,سمپاشی مگس,سمپاشی منزل,سمپاشی مورچه,سمپاشی موریانه,سمپاشی موش,سمپاشی هتل


  محل کسب و کار:

تهران - تهران


  حداکثر تخفیف :

بسته به نوع کار


  مشاوره رایگان :

دارد


  شماره ثبت یا مجوز فعالیت:


  وضعیت سکونت:

در ایران


  تلفن تماس:
09904905894

  تلگرام:

  اینستاگرام:

  وب سایت:


  رزومه کسب و کار: شرکت پایا آرشام پایتخت


گروه های کلی کسب و کار:
  • خدمات سمپاشی
ریز خدمات کسب و کار:
  • ام آر تی
  • سمپاشی انبار
  • سمپاشی بیمارستان
  • سمپاشی پارکینگ
  • سمپاشی رستوران
  • سمپاشی رطیل
  • سمپاشی ساختمان
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور:
شرکت پایا آرشام پایتخت متخصص در مبارزه با آفات و سمپاشی در ساختمان و منازل و اماکن اداری و تجاری، انبار ها و کارخانه ها کارشناسان ما با شناسایی آفات و به کار گیری سم و روش مناسب مبارزه آرامش و آسایش را برای شما به ارمغان می آورد

امضا: