شرکت سمپاشی پگاه غرب

انواع خدمات یا محصولات:اکتیو تولز,سمپاشی انبار,سمپاشی بیمارستان,سمپاشی پارکینگ,سمپاشی رستوران,سمپاشی رطیل,سمپاشی ساختمان,سمپاشی سوسک,سمپاشی شپش,سمپاشی عقرب,سمپاشی کارخانه,سمپاشی کنه,سمپاشی مار,سمپاشی مارمولک,سمپاشی مگس,سمپاشی منزل,سمپاشی مورچه,سمپاشی موریانه,سمپاشی موش,سمپاشی هتل


کسب و کار شرکت سمپاشی پگاه غرب
کسب و کار
عضویت:1402/02/31

شرکت سمپاشی پگاه غرب

  گروه فعالیت:

اکتیو تولز,سمپاشی انبار,سمپاشی بیمارستان,سمپاشی پارکینگ,سمپاشی رستوران,سمپاشی رطیل,سمپاشی ساختمان,سمپاشی سوسک,سمپاشی شپش,سمپاشی عقرب,سمپاشی کارخانه,سمپاشی کنه,سمپاشی مار,سمپاشی مارمولک,سمپاشی مگس,سمپاشی منزل,سمپاشی مورچه,سمپاشی موریانه,سمپاشی موش,سمپاشی هتل


  محل کسب و کار:

تهران - تهران


  حداکثر تخفیف :

بسته به نوع کار


  مشاوره رایگان :

دارد


  شماره ثبت یا مجوز فعالیت:


  وضعیت سکونت:

در ایران


  تلفن تماس:
09126168187

  تلگرام:

  اینستاگرام:

  وب سایت:


  رزومه کسب و کار: شرکت سمپاشی پگاه غرب


گروه های کلی کسب و کار:
  • خدمات سمپاشی
ریز خدمات کسب و کار:
  • اکتیو تولز
  • سمپاشی انبار
  • سمپاشی بیمارستان
  • سمپاشی پارکینگ
  • سمپاشی رستوران
  • سمپاشی رطیل
  • سمپاشی ساختمان
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور:
شرکت سمپاشی پگاه غرب ثبت 7434 ریشه کنی انواع حشرات از قبیل ساس موریانه شپش کنه مایت کک انواع سوسک ریز و درشت فاضلابی و اشبزخانه مورچه موریانه و... طعمه گذاری و کنترل جمعیت موش سمپاشی منازل رستوران ها مراکز اداری دولتی و غیر دولتی با استفاده از سموم ترکیبی اصلی با ضمانت کتبی یک ساله زیر نظر مهندسین مجرب کشاورزی 26700343 88230653 44733574 44363713 44266918 09126168187

امضا: