شرکت سمپاشی نانوفناوران پیشرو

انواع خدمات یا محصولات:سمپاشی انبار,سمپاشی بیمارستان,سمپاشی پارکینگ,سمپاشی رستوران,سمپاشی رطیل,سمپاشی ساختمان,سمپاشی سوسک,سمپاشی شپش,سمپاشی عقرب,سمپاشی کارخانه,سمپاشی کنه,سمپاشی مار,سمپاشی مارمولک,سمپاشی مگس,سمپاشی منزل,سمپاشی مورچه,سمپاشی موریانه,سمپاشی موش,سمپاشی هتل


کسب و کار شرکت سمپاشی نانوفناوران پیشرو
کسب و کار
عضویت:1402/02/31

شرکت سمپاشی نانوفناوران پیشرو

  گروه فعالیت:

سمپاشی انبار,سمپاشی بیمارستان,سمپاشی پارکینگ,سمپاشی رستوران,سمپاشی رطیل,سمپاشی ساختمان,سمپاشی سوسک,سمپاشی شپش,سمپاشی عقرب,سمپاشی کارخانه,سمپاشی کنه,سمپاشی مار,سمپاشی مارمولک,سمپاشی مگس,سمپاشی منزل,سمپاشی مورچه,سمپاشی موریانه,سمپاشی موش,سمپاشی هتل


  محل کسب و کار:

تهران - تهران


  حداکثر تخفیف :

بسته به نوع کار


  مشاوره رایگان :

دارد


  شماره ثبت یا مجوز فعالیت:


  وضعیت سکونت:

در ایران


  تلفن تماس:
09120705746

  تلگرام:

  اینستاگرام:

  وب سایت:


  رزومه کسب و کار: شرکت سمپاشی نانوفناوران پیشرو


گروه های کلی کسب و کار:
  • خدمات سمپاشی
ریز خدمات کسب و کار:
  • سمپاشی انبار
  • سمپاشی بیمارستان
  • سمپاشی پارکینگ
  • سمپاشی رستوران
  • سمپاشی رطیل
  • سمپاشی ساختمان
  • سمپاشی سوسک
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور:
شرکت سمپاشی نانوفناوران پیشرو بهداشت تهران به شماره ثبت۵۱۸۱دارای مجوز کنترل ناقلین و مبارزه با آفات بهداشتی از دانشگاه علوم پزشکی ایران، منزل و محل کار شما را در برابر ورود هر نوع حشرات موذی ایمن نگه میدارد. پرسنل کاملا آموزش دیده و مجرب ما ضمن بازدید رایگان از محل،طرح مخصوص مشکل بوجود آمده را ارائه و اجرا میکنند.با ما تماس بگیرید ۲۲۰۴۸۲۷۸_۶۶۹۵۹۷۲۹_۸۶۰۱۳۰۶۲

امضا: